آرشیو موضوعی برای موضوع "مقالات"

پمپ های مگنتی

15 مارس 2016   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ های مگنتی بسته هستند

پمپ های مگنتی (Magnetic Drive Seal-Less Centrifugal Pump)

پمپ هاي مگنتی از زمان پیدایش خود در دهه 1940 تغییرات زیادي کرده است. اگرچه طراحی هاي اولیه تا حدودي ویژه و قابلیتهاي محدودي داشتند اما مصرف کننده هاي صنعتی به خاطر قابلیت این پمپ ها در حل مسائل مربوط به پمپاژ سیالات شیمیایی مرگبار و انتقال روغن داغ مجذوب تکنولوژي پمپ هاي مگنتی شدند. بعد از سالها پیشرفت تکنولوژي، پمپ هاي مگنتی فعلی استانداردهاي صنایع مختلف را پوشش می دهند و قابلیت کاربرد بسیار متنوعی پیدا کرده اند. در بسیاري از واحدهاي فرآیندي استفاده از پمپ هاي آببندي شده جاي خود را به پمپ هاي مگنتی داده است.

تکنولوژي دوران با نیروي میدان مغناطیسی براي سالیان متمادي در دسترس بشر بوده است، اما عمومیت پمپ هاي مگنتی در دهه 1990 اتفاق افتاد.

چون پمپ هاي بدون آببند از الزامات دست و پا گیر پمپ هاي آببندي شده معاف بودند در نتیجه پیشرفت تکنولوژي پمپ هاي مگنتی در دو زمینه متریال یاتاقان ها و مقاومت آهنرباها بود .اما شاید مزیت اصلی پیشرفت تکنولوژي در کاهش ابعاد پمپ هاي مگنتی و استاندارد سازي آنها باشد. همزمان با پیشرفت تکنولوژي، سازندگان قادر شدند ابعاد پمپ ها را معمولی (آببندي شده) بسازند. که این موضوع سبب می ANSI مطابق با ابعاد استاندارد پمپ هاي شد جایگزینی پمپ با کمترین آسیب به سیستم لوله کشی امکان پذیر باشد. در نتیجه موسسه را در سال 1997 B تشخیص داد جهت پمپ هاي مگنتی استاندارد 73.3 (ANSI) استاندارد ملی امریکا تدوین و منتشر نماید.

امروزه پمپ هاي مگنتی مدرن تقریباً می توانند تمام شرایط فرآیندي خاص را بدون نیاز به رویه هاي عملیاتی ویژه و با قیمت اقتصادي مناسب پوشش دهند. از نقطه نظر فرآیندي، دماهاي تا 850 درجه فارنهایت ( تقریباً 450 درجه سانتیگراد)،3000 (تقریباً 200 بار) و توان هایی تا 500 اسب بخار ( تقریباً 400 کیلووات) با پمپ psi فشارهایی تا هاي مگنتی قابل پمپاژ می باشند.

امروزه این پمپ ها در پالایشگاه ها جهت انتقال سیالات داغ، اسیدها، کاستیک ها ، آروماتیک ها و آبهاي شور استفاده می شود.

خارج از صنایع شیمیایی و هیدروکربنی و حتی در جاهایی که دما و فشار بالا نیست، مقبولیت پمپ PFA و PTFE هاي مگنتی در حال پیشرفت است. پمپ هاي مگنتی پوشش شده با فلوروپلیمرها مانند در جاهایی که خوردگی شیمیایی بالا است نسبت به طرح هاي آلیاژي فلزي هزینه هاي کمتري دارند.

وقتی از پمپ هاي مگنتی پوشش شده با نافلزات استفاده می گردد تلفات جریان گردابی ناشی از میدان هاي مغناطیسی به مراتب کمتر خواهد بود. این موضوع سبب افزایش راندمان پمپ خواهد شد و هزینه هاي انرژي سالانه کاهش می یابد. در حال حاضر استفاده از پمپ هاي مگنتی با پوشش نافلزات، تکنولوژي استانداردي در کاربردهاي اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلرایت می باشد.

براي مصرف کنندگانی که سادگی و قابلیت اطمینان کلی اهمیت دارد، پمپ هاي مگنتی به تدریج در حال توسعه می باشد. موضوع عمده در بحث قابلیت اطمینان در پمپ ها توانایی ایستادگی پمپ ها در وقفه هاي غیر منتظره فرآیندي می باشد که این موضوع ممکن است سبب گردد در راه اندازي مجدد پمپ اصطلاحاً خشک کار کند. در کارکرد خشک، بیرینگ ها روانکاري نمی گردند و گرماي تولیدي به خاطر نبود سیال کافی انتقال داده نمی شود. طی سالیان متمادي، قابلیت پمپ هاي مگنتی جهت کارکرد خشک افزایش یافته است. سازندگان توانسته اند مواد جدیدي را بکار گیرند که قابلیت کارکرد خشک این پمپ ها افزایش یافته دهد و همزمان مصرف کنندگان نیز با مونیتوریگ پمپ ها به عنوان یک استراتژي کلیدي جهت افزایش قابلیت اعتماد کل سیستم عادت نموده اند. مونیتوریگ پمپ هاي مگنتی عموماً از بسیاري از پمپ هاي با آببندي پیچیده آسانتر می باشد.

ساختار پمپ مگنتی

آببند مکانیکی بخش حیاتی در پمپ می باشد که از نقطه نظر تعمیر و نگهداري بسیار حائز اهمیت بکارگیري پمپ با طراحی مناسب می توان از تمام این هزینه جلوگیري کرد.در واقع می توان گفت که هدف اصلی از طراحی پمپ مگنتی حذف آب بند مکانیکی یا آب بند هاي گرافیتی بوده است.در این نوع پمپ از جاذبه و دافعه مغناطیسی براي گردش پروانه استفاده می شود و دو مجموعه آهنرباي قوي مغناطیسی درون پمپ میدان مغناطیسی دائمی را ایجاد می کنند.

شار مغناطیسی از مجموعه مغناطیسی خارجی تولید شده است و مجموعه مغناطیسی داخلی و پره ها را حرکت می دهد. مجموعه مغناطیسی خارجی یا روي یاتاقان هاي خود در درون پوسته (شکل 1) یا روي محور سوار می شود (شکل 2).

 

 

 

 

 

 

  شکل (1) 

 

شکل (2) 

 

موارد کاربرد

پمپ هاي مگنتی به دلیل عدم نشتی براي سیالات زیر بکار می روند:

– سیالات سمی

– سیالات شیمیایی

– سیالات اشتعال زا

– سیالات فرار

– سیالات خورنده و ساینده

– سیالات بدبو

– سیالات مضر براي محیط زیست

– سیالات حاوي مواد رادیواکتیو

– سیالات دوفاز و گازهاي مایع

– سیالات تحت فشار یا تحت خلاء

– سیالات گرانقیمت

– این پمپ ها گاهی اوقات براي دماهاي بالا و پایین نیز کاربرد دارند.

مزایا

مزایاي استفاده از پمپ هاي مگنتی عبارتند هستند از:

– نشتی نکردن سیال به محیط

– هدر نرفتن سیالات با ارزش موجود در پمپ

– سر و صداي کم

– ساختار ساده و نگهداري آسان

– بی اثر بودن فشار مکش بالا بر نیروي محور رانش

– توانایی پمپاژ سیالات ویژه (اینگونه سیالات را می توان بوسیله دیگر انواع پمپ جا به جا کرد.)

نکات مهم در کاربري

نکاتی که پیش از کاربري پمپ مگنتی باید بازبینی کرد عبارتند از:

– بالا نبودن دما

– متبلور و سفت نشدن سیال

– تاثیر ویسکوزیته هاي بالا در سیال

– بزرگ نبودن بیش از اندازه موتور (چرا که هنگام شتاب گیري موجب جدا شدن قطعات از یکدیگر می شود)

تذکر : در برخی طراحی ها ذرات جامد معلق در مایع که سبب سایش یاتاقان ها می شود درون محفظه انباشته می شوند و آن را مسدود می کنند. در این حالت بهتر است از فیلتر براي جدا سازي ذرات استفاده کرد.

کارکرد خشک پمپ مگنتی

بیشتر مشکلات پمپ هاي بدون آب بند هنگام کارکرد خشک پمپ رخ می دهد زیرا سیال پمپاژ شونده عمل روان کاري و خنک کاري یاتاقان هاي داخلی را انجام می دهد. در این حالت یاتاقان ها نیز خشک کار می کنند و مواد سخت و  شکننده آنها (از جمله سیلیکون کارباید) در چند ثانیه آسیب می بینند. با این وجود موادي همچون کربید گرافیت سیلیکون ممکن است 10 تا 20  دقیقه بدون مشکل در حالت خشک کار کنند از این رو جلوگیري از خشک کار کردن پمپ مگنتی، از هزینه هاي تعمیر و نگهداري آن می کاهد.

امروزه پمپ هاي مگنتی در انواع متریال هاي فلزي مانند: چدن، فولاد، برنز، انواع استنلس استیل ها PP,PVDF,PTFE,PE,PVC : هاي مختلف، تیتانیوم و نیز متریال هاي غیرفلزي شامل Alloy، دوپلکس ها ویژه در سیستم هاي مگنت و یاتاقان ها، طیف بسیار وسیعی در کاربرد پیدا کرده اند.

به خاطر قابلیت هاي ویژه خود در (Canned motor pumps) این پمپ ها به همراه پمپ هاي محصور آینده اي نه چندان دور جایگزین دیگر پمپ ها خواهند شد.
لوب پمپ

16 فوریه 2016   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای لوب پمپ بسته هستند

لوب پمپ ها (lobe pump ) یا پمپ های گوشواره ای یا پمپ های دنده قلوه ای، از گروه پمپ های جا به جایی مثبت بوده ( پمپ جابجایی مثبت پمپی است که در یک دور ثابت، حجمی مشخص و ثابت از سیال را جابجا می کند که این مقدار مستقل از فشار خروجی پمپ است ) و کارکردی شبیه به پمپ های دنده ای دارند. این پمپ ها هیچ گونه تماسی با یکدیگر نداشته و چرخشی غیر تماسی دارند. محفظه بزرگ انتقال سیال باعث می گردد که قابلیت پمپاژ سیالات با ذرات جامد نیز فراهم شود ، لذا جامداتی مانند گیلاس ، زیتون و … را بدون آسیب زدن به آنها انتقال می دهد .

چگونگی کارکرد لوب پمپ

علت برگزیدن نام “lobe” براي این نوع پمپ ها شکل پروفیل روتور آن است که خمیدگی ویژه دارد.این پمپ ها دو روتور دارند که برخلاف پمپ هاي دنده اي بدون تماس با یکدیگر کار می کنند. دو روتور بوسیله یک جفت چرخ دنده هماهنگ می چرخند که این چرخ دنده ها درون محفظه اي جدا از محفظه سیال پمپاژي هستند. یاتاقان هاي شفت نیز داخل محفظه دنده ها گذاشته می شوند، بنابراین سیال پمپاژي با یاتاقان ها تماسی ندارد.

ساختار لوب پمپ

پمپ از دو بخش مجزا تشکیل می شود: نخستین بخش شامل اجزایی است که در تماس مستقیم با سیال پمپاژ هستند یعنی روتور، محفظه روتورها، درپوش، نشت بندها. بخش دوم شامل یاتاقان هاي محور و یک جفت چرخ دنده تنظیم کننده حرکت همزمان دو محور است.

در پمپ هاي لوب میزان دبی خروجی تابعی از سرعت پمپ است. هرچه سرعت بیشتر باشد، دبی نیز بیشتر خواهد بود. مهمترین عامل محدود کننده سرعت پمپ لوب، کاویتاسیون است. چنانچه زمان کافی براي پر کربن فضاي خالی ایجاد شده در ناحیه مکش فراهم نشود، فضاي نیمه پر ایجاد شده می تواند سبب ایجاد کاویتاسیون شود. بهترین روش براي جلوگیري از کاویتاسیون در یک دبی مشخص انتخاب پمپ بزرگتر و کم کردن سرعت موتور آن است. با این روش فرصت بیشتري براي پر کردن فضاي خالی ایجاد شده در ناحیه مکش فراهم می شود. نکته مهم در کارکرد این پمپ ها آن است که تقریبا ظرفیت جابجایی، و فشار خروجی سیال مستقل از یکدیگر می باشند. در واقع،فشار خروجی را می توان تا بیشترین اندازه اي که بر اساس محدودیت هاي مکانیکی از طرف سازنده اعلام می شود و مستقل از دبی، افزایش داد.

 مزیت ها و کاربردهاي لوب پمپ

از پمپ هاي لوب در تمامی شاخه هاي صنعت بطور گسترده اي استفاده می شود. بیشترین کاربرد این پمپ ها در صنایع غذایی و صنایع دارویی، از لحاظ بهداشتی است. ویژگی ها و مزیت هاي کاربردي پمپ هاي لوب چنین است:

براي سیالات حساس به برش، به ویژه در صنایع غذایی و دارویی، مناسب هستند، چون سرعت جریان و جریان برشی داخل پمپ کم است و فرایند و مکانیزم پمپاژ کمترین مشکل را براي سیال ایجاد می کند.

براي انتقال دامنه اي وسیع از سیالات با ویسکوزیته متوسط یا بالا قابل استفاده هستند.

براي انتقال سیال با ذرات جامد مناسب هستند؛ البته در محدوده اي که سازنده مشخص کرده است.

به طور کلی این پمپها برای پمپاژ موادی از قبیل خمیر، لوبیا، زردآلو، چغندر، پنیر، گیلاس، کشک، ترشیجات، پالپ میوه، ژلاتین، مربا، مالت، رب و سس ها، پوره، میگو، سوپ، توت فرنگی، ژله، ماست، توت فرنگی، ملاس، خردل، مارگارین، اسانس، پنیر خامه ای،الكل، کرم های مرطوب کننده آرایشی ، لاک ، عطر ، پلاسما ، صابون ، حلالها، خمیر دندان، سرکه، نشاسته، واکس ها، انواع ژل ها، لوسیون ها و پماد ها و … کاربرد دارند .

از مزیت این پمپ ها می توان به نکات زیر اشاره کرد :

توان مکش بسیار خوبی دارند.

می توانند براي مدتی کوتاه خشک کار کنند.

در محل نصب، باز و تمیز می شوند.

می توان با عکس کردن جهت چرخش موتور از آنها براي انتقال سیال در جهت عکس استفاده کرد.

عمر طولانی، و هزینه تعمیر و نگهداري کمی دارند.

شیوه نشت بندي در آنها بسیار متنوع است.

جریان خروجی در یک چرخه کاري پمپ، نوسان کمی دارد و قطع نمی شود.

لوب پمپ ها در کاربردهاي بهداشتی

متداول ترین شکل روتور سه لوب دارد؛ البته روتورهایی با دو لوب نیز متداول هستند که براي انتقال سیالاتی که به سختی جاري می شوند یا جامدات بزرگ، مانند خمیر نان، مربا، پوره، و گوشت دارند، استفاده می شوند.

برخی مدل ها داراي یک لوپ هستند که براي جابجایی مواد بسیار ویسکوز و قطعات جامد بزرگ استفاده می شوند. تعمیر و نگهداري پمپ لوب پمپ هاي لوب ماشین هایی هستند که با دقت بالا ساخته می شوند. هنگام سرویس نباید نیروي بیش از اندازه بر آنها وارد شود. بویژه باید دقت شود که به ابزار هم ترازي بین محفظه روتور و محفظه چرخ دنده ها آسیب زده نشود. سطوح نشت بند روي حلقه هاي نشت بند مکانیکی به هیچ وجه نباید خراشیده یا آسیب دیده باشند. هنگام توقف و تعمیر باید اتصالات هیدرولیکی و الکتریکی پمپ قطع شود و پمپ از سیستم جدا گردد.

هرگز نباید سیال در محفظه پمپ یا روي سطوح نشت بند، سفت و جامد شود. قطعات در تماس با سیال اغلب با آب داغ و شوینده ها تمیز می شوند.


مونو پمپ

21 ژانویه 2016   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای مونو پمپ بسته هستند


مونو پمپ (Mono Pump) یا پمپ پیچی (Screw Pump) یا پمپ حفره ای ( Cavity Pump) جزء گروه پمپ های جا به جایی مثبت می باشند. ( در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد.)

این پمپ در دهه 1930 بوسیله رنه مونو اختراع شد که مهمترین اجزا این پمپ ها محفظه (Casing)، روتور (Rotor)، استاتور (Stator)، شافت محرک (Driving Shaft)، ویاتاقان(Bearing) هستند .


روتور (بخش گردنده فلزي)، مارپیچی دنده اي با گام هاي درشت است که دنده هایی عمیق و هسته اي باریک دارد. گام هاي روتور نصف گام هاي استاتور است. روتور داخل استاتور می چرخد و این چرخش حفره هاي تشکیل می دهد که از سمت مکش به سمت رانش پمپ انتقال می یابند و بدین ترتیب مایع پمپ شونده منتقل می شود.

مونو پمپ ها در بیشتر صنایع به ویژه صنایع شیمیایی بکار می روند. این نوع پمپ ها در موارد زیر کاربرد دارند:

تصفیه فاضلاب شهري و صنعتی، فناوري هاي زیست محیطی، صنایع غذایی و آب آشامیدنی،پالایش سیالات، پرورش ماهی، صنایع دارویی و آرایشی، تولید رنگ و وارنیش، تولید کاغذ، صنایع،نیشکر، صنایع سرامیک، صنایع پلاستیک، معدنکاري، ساخت کشتی، پمپاژ ساحلی و دریایی،کشاورزي.

همچنین برای انتقال موادی از قبیل شکلات، خامه، پنیر، ماست، انواع رب، انواع کنستانتره، مربا، عسل، انواع پالپ، سس، کچاپ، گلوتن، گلوکز و  خمیر نان ،نشاسته، بیسکوئیت ، کیک، کشک، ژلاتین خوراکی، روغن خوراکی، پالپ میوه، قهوه، چای ،گلوکز نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

این پمپ ها دارای ویژگی هایی از قبیل حداقل سر و صدا ، سهولت مونتاژ و دمونتاژ ، جریان یکنواخت سیال ، توانایی پمپاژ مواد با غلظت بسیار بالا ، تعمیرات و نگهداری آسان و NPSH  کم می باشند .

فرایند انتخاب مونو پمپ ها عبارت است از: تعیین اندازه و تعداد مراحل براي فراهم کردن شرایط مساعد براي سیال و یافتن محرکی با اندازه مناسب براي تامین توان مورد نیاز پمپ.

بنابراین پیش از انتخاب پمپ بیشترین اطلاعات درباره نوع سیال و کاربرد پمپ باید جمع آوري شود یک پمپ تنها بر مبناي دبی و فشار می تواند انتخاب گردد اما ویژگی هاي سیال مانند لزجت،سایندگی، اندازه بزرگترین ذرات جامد، میزان ذرات، شرایط مکش و دما تاثیر زیادي بر انتخاب پمپ دارند.پمپ پیستونی

19 نوامبر 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ پیستونی بسته هستند

پمپ های پیستونی (Piston Pump) یا پلانجری (Plunger Pump) از گروه پمپهای جابه جایی مثبت بوده ، که با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر عمل پمپاژ را انجام میدهند.

به طور کلی از این پمپها در مواردی که به فشار خروجی بالا از 100 تا 1000 بار نیاز می باشد ، استفاده می گردد.همچنین میتوان این نوع پمپ ها را با توجه به نیاز و شرایط طوری طراحی کرد که بدون نیاز به فشار تنها عمل انتقال و پمپاژ را انجام دهد.

این پمپ ها در ساخت آبپاش های فشار قوی کاربرد فراوانی دارند و برای شستشو در مصارف مختلف اعم از کارواش ها و صنایع مختلف استفاده میگردد.

این پمپ تشکیل شده است از سیلندر، پیستون، شیر ورودی و شیر خروجی. پیستون به وسیله دسته ای که یک سوی آن بر روی چرخ دواری قرار گرفته است،در جهت بالا و پایین حرکت می نماید.هنگام حرکت پیستون به طرف بالا،دریچه خروجی در اثر مکش و نیروی ناشی از برگشت جریان از مجرای خروجی بسته شده و در اثر نیروی مکش ایجاد شده در داخل سیلندر ، دریچه ورودی باز و مایع به درون محفظه پمپ مکیده می شود.

هنگامی که پیستون به طرف پایین حرکت میکند ، دریچه ورودی بسته شده و دریچه خروجی باز میگردد و سیال محبوس در محفظه  وتحت فشار پیستون به مجرای خروجی انتقال میابد.تکرار این عمل سبب انتقال سیال از یک محل به محل دیگر میگردد.

سیلندر باید به شکلی آب بندی شده باشد که مایع نتواند به خارج نشت نماید.


پمپ پریستالتیک

17 سپتامبر 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ پریستالتیک بسته هستند

پمپ های پریستالتیک (Peristaltic  Pump) :

Peristaltic  از کلمه “Peristalsis” به معنی حرکات حلقوی است که بیشتر این کلمه در بخش مکانیزم بدن انسان به ویژه سیستم گوارش کاربرد دارد.

این پمپ ها در صنایع پزشکی کاربرد گسترده ای دارد زیرا در پمپهای پریستالتیك به دلیل اینکه فقط بخش داخلی تیوپ با سیال در تماس می باشد لذا برای سیالاتی که نیاز به شرایط استریل دارند ، مناسب می باشند . به عنوان مثال میتوان بخشی از کاربرد این نوع پمپ ها را به صورت خلاصه در زیر مشاهده فرمایید :

 دستگاه های دیالیز برای کمک به بیماران کلیوی ، آزمایشگاه های پزشکی و دامپزشکی برای تزریق انواع مواد دارویی و آزمایشی که می بایست در مدت زمان طولانی به موجودات زنده تزریق شود ( مانند تزریق ویتامین A ,D ) ، در داروسازی برای پر نمودن شربت ها ، قطره ها ، آمپول ها و همچنین از این پمپ ها در اتاق عمل و در طول جراحی بای پس به منظور سیرکوله کردن خون نیز استفاده می گردد.

علاوه بر صنایع پزشکی از پمپ های پریستالتیک در صنایع نظامی برای جابجایی مایعات خطرناک در ساخت انواع آلیاژها و مواد منفجره ، در شیلات جهت تزریق دارو و مواد مغذی برای پرورش آبزیان گوناگون ، در صنایع نفت و پتروشیمی ، در صنایع رنگ سازی و ترکیب رنگهای گوناگون بصورت مایع ، و در صنایع ساختمانی جهت جابجایی انواع چسبهای سرامیک و کاشی و بتن و سیمان مورد استفاده قرار می گیرد .

پمپ های پرستالتیک در پمپاژ سیالاتی که دارای مواد ساینده بوده و یا دارای ویسکوزیته بالا می باشند نیز کاربرد دارند . پمپ پرستالتیک بزرگ و با فشار بالا ، جهت پمپاژ سیالات با ذرات ساینده را اصطلاحاً Peristaltic Hose Pump (پمپ شلنگی) می نامند. این نوع پمپ ها توانایی تأمین دبی تا m3/h 50 و فشار bar 16 را دارا می باشند.

طرز کارکرد این پمپ ها به این نحو است که یک روتور با تعدادی غلطک که به محیط خارجی روتور متصل است ، تیوب انعطاف پذیر  (Flexible tube) را می فشارد که در نتیجه یاعث به حرکت در آمدن سیال در داخل تیوپ می شود . (تیوپ از مواد پلیمری الاستومری قابل انعطاف مانند  EPDM، پلی پروپیلن (PP) ، پلی اورتان (Polyurethane) ، نئوپرن (Neoprene) ، سیلیکون (Silicon) تشکیل شده است. تیوپ انتخابی در عین حال که باید مقاومت شیمیایی لازم را در برابر سیال پمپ شونده داشته باشد، می بایست مقاومت در برابر خستگی (خاصیت الاستیسته کافی) را نیز در سیکل های کاری داشته باشد لذا از همین رو مستهلك شدن تیوپ الاستومری را می تواند در پی داشته باشد.)

این پمپ ها در سه دسته پمپ پریستالتیک سری بیسیک ، سری فلوریت و سری دیسپنسر تقسیم بندی می شوند .


پمپ تزریق

13 سپتامبر 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ تزریق بسته هستند

دوزینگ پمپ ها (Dosing Pump or Metering Pump ) :

دوزینگ پمپ ها در صنعت کاربرد گسترده ای دارند ، در واقع این پمپ ها قادرند میزان معینی از دبی را با توجه به نیاز مصرف کننده به سیستم تزریق کنند . معمولا واحد دبی استفاده شده در این پمپ ها بر حسب لیتر بر ساعت یا گالن بر ساعت می باشد.

این پمپ ها بر خلاف دیگر نوع پمپ های موجود مانند پمپ های گریز از مرکز(centrifugal pump) که دبی یا گذر آب و هد پمپ در بازه های مختلف نسبت به هم تغییر می کنند نیست به عبارت دیگر دبی در این پمپ ها متغیر ولی هد پمپ ثابت می ماند.معمولا دبی این نوع از پمپ ها پایین می باشد ولی هد ماکزیمم این پمپ ها با توجه به مدل پمپ می تواند در بازه بین 100 متر تا 20000 متر متغیر باشد.

در شکل زیر می توانید نمودار هد بر حسب دبی دوزینگ پمپ grundfos alldos مدل DMX را مشاهده فرمایید.

نیروی محرکه این پمپ ها یا به صورت الکترو موتور یا به صورت سلونوئیدی و یا به صورت پنوماتیکی می باشد.

در دوزینگ پمپ سلنوئیدی حجم تزریقی کمتری دارد و کاربری و هوش بهتری نسبت به پمپ دوزینگ موتوری دارد.

دوزینگ پمپ سلنوئیدی دارای مگنت می باشند. با ورود جریان برق، این مگنت دارای بار الکتریکی شده و توسط میدان مغناطیسی بوجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و با قطع و وصل شدن جریان، شفت با یک فنر به عقب رانده می شود. این شفت متصل به دیافراگم یا پیستون بوده و به این روش عملیات مکش و تزریق انجام می گردد.در شکل زیر نمونه ای از این نوع پمپ ها را مشاهده می فرمایید.

دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی و دیافراگمی (در بحث پمپ های دیافراگمی توضیح داده شد) تولید می گردد .

در مورد کاربرد این پمپ ها همان طور که در اول بحث به آن اشاره شد گسترده و متنوع می باشد به طوریکه در شاخه های مختلف صنعت از این گونه پمپ ها استفاده میگردد به عنوان نمونه می توان به کلر زنی در استخرها،صنایع دارویی ، صنایع کاغذ و چوب ،سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی و پتروشیمی اشاره کرد.


پمپ دیافراگمی

31 آگوست 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ دیافراگمی بسته هستند

پمپ های دیافراگمی (Diaphragm Pump) نوع بادی ( Pneumatic ) که زیر مجموعه ای از پمپ های خلا محسوب می گردند را می توان از پرکاربردترین نوع این پمپ ها در صنعت دانست . در واقع اساس کارکرد اینگونه پمپ ها را می توان اینگونه بیان کرد که مسیر حرکت دیافراگم در پمپ مکانیکی توسط یک میله رابط قابل تنظیم است این نوع پمپ ها که ما در اینجا به پمپ هایی از نوع (Pneumatic Double Diaphragm Pump) اشاره خواهیم کرد از دو دیافراگم تشکیل شده که با نیروی باد (پنوماتیک) به حرکت در می آیند  بدین ترتیب که با نفوذ دیافراگم به قسمت بالای حفره پمپ سیال از طریق سوپاپ یکطرفه لوله مکش وارد پمپ می شود.با پائین رفتن دیافراگم سیال از طریق سوپاپ یک طرفه لوله خروجی از سیلندر خارج می شود. با تکرار شدن این چرخه، سوپاپ خروجی در اثر فشار ناحیه خروجی و مکش ایجاد شده توسط ضربه ورودی بسته میشود که در ادامه میتوانید طریقه کارکرد دستگاه را به طور کامل مشاهده کنید.

این پمپ ها با راندمان بالایی که دارند مناسب جهت صنایع شیمیایی( به جهت خورندگی سیالات و قابل اشتعال بودن) می باشند ، همچنین مناسب جهت استفاده در صنایع پتروشیمی ، رنگ سازی و غذایی می باشند .

از مزایای این پمپ ها می توان به خشک کار کردن آن ها و همچنین حذف مکانیک سیل از ساختمان آنها  و تعمیرات و نگهداری ساده بدون نیاز به هواگیری ست اشاره کرد .

همانطور که در بالا اشاره شد در پمپ هایی که سیال مرتبط با آن درصد خورندگی دارند می بایست از متریال دیگری در ساختمان پمپ استفاده کرد . بدین منظور از پلی پروپیلن (PP)  استفاده میگردد این ماده نوعی پلیمر است که یکی از مهم ترین خصوصیات این ماده نسبت به پلیمرهایی نظیر پلی آمیدها عدم جذب رطوبت در آن می‌باشد که آن را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای بسیاری از کاربردها تبدیل کرده است .


پمپ شناور خورشیدی

20 جولای 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ شناور خورشیدی بسته هستند

پمپ های شناور خورشیدی (submersible solar pumps) قادر به تامین آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق می باشند. این پمپ ها نسبت به پمپ های متداول از مصرف انرژی به مراتب پایین تری برخوردارند. لذا با توجه به سیستم photovoltaic میتوان در مناطقی که به شبکه برق دسترسی ندارند از آن استفاده نمود .در نتیجه هیچ بخشی از این سیستم نیازمند تعویض ، تعمیر و حتی نگهداری خاص نبوده و فقط پنلهای خورشیدی هستند که گاهی نیاز به غبار زدایی دارند.

سیستم های خورشیدی مستقیم با بالا آمدن خورشید شروع به کار کرده و با غروب آفتاب از کار می افتند. در روز های گرم سال با حدود 8 تا 10 ساعت کار بیشترین آب را با کمترین هزینه تامین می کنند.

این سیستم شامل پنل خورشیدی ، اینورتر و پمپ می باشد در نتیجه الکترو موتور حذف میشود.

اینورتر در زمان پیک تابش بیشترین حجم آب را از چاه توسط پمپ استخراج می کند و با کاهش شدت تابش توان پمپ کاهش یافته و دبی آب خروجی متناسب با میزان تابش توسط اینورتر تنظیم می گردد . در این سیستم برق با ولتاژ کم( 12تا 14 ولت)تولید می شود و باطری ها شارژ می شوند سپس با استفاده از اینورتر این برق به برق 220 ولت تبدیل و مورد استفاده قرار میگیرد .

 


پمپ دنده ای

4 جولای 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای پمپ دنده ای بسته هستند

پمپ های دنده ای یا همان Gear  Pumps  ها اصولا برای پمپ کردن و جابجایی سیالاتی که دارای ویسکوزیته بالا(سیال غلیظ) و درجه حرارت های بالا می باشند کاربرد دارند .از آنجا که پمپ های سانتریفیوژ قادر به پمپاژ سیال با لزجت بالا نیستند و نمی توانند سیالاتی مانند اسید ها و بازها و سیالات داغ را پمپ کنند لذا می توان از پمپ های دنده ای برای این منظور استفاده کرد.( این نوع از پمپ ها قادرند سیالی با دمای 400 درجه سانتیگراد را  پمپ کنند.)

این پمپ ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند که هر کدام برای مصارف خاصی مورد استفاده قرار میگیرند که شامل :

1- پمپ دنده ای با دنده داخلی

2- پمپ دنده ای با دنده خارجی

1- پمپ های دنده ای با دنده داخلی  (Internal Gear Pump):

این پمپ ها که به پمپ های ماه و ستاره نیز معروفند  برای پمپ کردن و جابجایی مایعاتی که وزن حجمی بالا و فشار کم (زیر8 بار) و سرعت کم دارند طراحی شده اند. مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغنکاری و بدون مواد اصطکاکی جامد یا خورنده و ناخالص باشد .

موارد استفاده شامل :

  انواع روغن ها و روغن داغ، روان کارهای صنعتی، سوخت (گاز مایع، بنزین، گازوئیل، مازوت، نفت سیاه و …) ،  انواع رزین ها و مواد پلیمری (Resins & Polymers) ،  الکل و انواع حلال ها (Alcohols & Solvents) ،  آسفالت (Asphalt) ، قیر (Bitumen) ، تار (نوعي قير ، Tar) ، مواد غذایی مانند شکلات، کره بادام زمینی، رنگ ، جوهر، رنگ دانه ها ، صابون ها ( Soaps)

2-پمپ های دنده ای با دنده خارجی (External Gear) :

پمپ های دنده خارجی غالباً جهت پمپاژ روغن در سیستم های انتقال قدرت ، سیستم های هیدرولیک و ماشین های ابزار و … کاربرد وسیع دارد. سایزهای  کوچک آنها معمولاً در 1450  و یا  3000 دور کار کرده و سایزهای بزرگتر 650 دور در دقیقه.

از آنجا که در پمپ های دنده خارجی مقدار دبی با توجه به دور و ساختمان داخلی قابل کنترل می باشد لذا جهت پمپاژ مقدار دقیقی از سیالات گوناگون (بعنوان دوزینگ پمپ) مانند انواع سوخت ها، پلیمرها، افزودنی های شیمیایی، اسید ها و بازها مورد استفاده قرار می گیرند.

موارد استفاده شامل :

انواع روغن های هیدرولیک و روانکارهای صنعتی ، افزودنی های شیمیایی ، سیستم های هیدرولیک ، اسید ها و بازها

 


منبع تحت فشار(منبع انبساط)

30 مه 2015   //   توسط : مدیر سایت   //   مقالات  //  دیدگاه‌ها برای منبع تحت فشار(منبع انبساط) بسته هستند

به منظور تثبیت فشار سیستم و فراهم آوردن امكان انبساط حجمی آب در اثر افزایش دما در سیستم های بسته از منابع انبساط استفاده می گردد .  این منبع پس از اتصال به پمپ با توجه به ظرفیت خود، به طور دائم حجمی از آب را تحت فشار نگه می‌دارد، به این ترتیب زمانی که یک شیر آب باز می‌شود تا زمانی که آب مخزن انبساط استفاده نشده، پمپ شروع به پمپاژ نخواهد کرد. از این‌رو اگر مخزن انبساط به درستی و با توجه به تعداد واحد‌ها و مقدار آب مصرفی انتخاب شود، پمپ دفعات کمتری روشن شده و این امر علاوه بر آلودگی صوتی کمتر به کاهش مصرف برق نیز کمک می‌کند.
پمپ با مخزن انبساط به سرویس و نگهداری به صورت دوره‌ای نیاز دارد و ممکن است مخزن انبساط پس از مدتی نیاز به تعویض تیوب داخلی و تعمیر داشته باشد .

وظایف منبع انبساط ( منبع تحت فشار) :

1- کنترل و ثابت نگه داشتن فشار سیستم

2-  تامین مقدار آب مورد نیاز سیستم

3- جلوگیری از به وجود آمدن تنش های بزرگ در اثر پدیده ضربه قوچ


برگه‌ها :12»

گفتگوی آنلاین :

پربازدیدترین مطالب :

سخن روز :


پمپ، بوستر پمپ, طراحی بوستر پمپ, قیمت بوستر پمپ, کاتالوگ پمپ آب, تجهیزات بوستر پمپ, تجهیزات استخری, طراحی تاسیسات, آریستون, ARISTON, پکیج آریستون, پکیج, سونا, استخر, جکوزی ,پمپ پنتاکس, ایتالیا, منبع تحت فشار, zilmet ,aquasystem ,CNP ,SEA LAND ,SEA-LAND, پمپ CNP, پمپ SEA-LAND, تیوپ Se.Fa, پمپ آب, پمپ DAB ایتالیا, تیوپ ایتالیا، دوره آموزشی، دوره آموزشی تأسیسات، استخر، سونا، جکوزی، آب، بحران آب، کمبود آب، پمپ پمپیران، پمپیران، پمپ E-Tech، پمپ Grundfos، پمپ Pentax، پمپ lowara، پمپ Ebara، پمپ wilo، پمپ LEO، پمپ SAER،